Van Low naar High Res

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool nodigen u uit voor de slotbijeenkomst van GO! RES op woensdag 23 oktober in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we een magazine en het pleidooi ‘Van Low naar High RES!’, met de inzichten uit de reeks landelijke bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van de energietransitie. Graag gaan wij hierover met u in gesprek in Eindhoven.
N.B. U kunt zich ook aanmelden voor verdiepende workshops die in de ochtend voorafgaand aan de bijeenkomst worden georganiseerd.

GO! RES Eindhoven
Datum: 23 oktober (tijdens Dutch Design Week)
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Natlab, Kastanjelaan 500, 5616 LZ Eindhoven

extra informatie workshops
NOHNIK - App Energielandschappen (vrije inloop gedurende de ochtend)
10.00 – 12.30
NOHNIK architecture and landscapes heeft een app ontwikkeld op de iPad om uiteenlopende scenario’s en modellen van energielandschappen op locatie te visualiseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Augmented Reality. Hiermee kan in het veld via de iPad, een visualisatie schaal 1:1 worden getoond van bijvoorbeeld zonnepanelen of windturbines die over de huidige situatie worden heen geprojecteerd. Met de iPad in de hand kunnen deelnemers rondkijken en rondlopen om zo een toekomstig energielandschap te ervaren. Deze techniek maakt de ruimtelijke impact helder voor diverse doelgroepen en stakeholders en helpt om discussies en gesprekken over energielandschappen concreet te maken. Tijdens de inloop kunt u zelf de mogelijkheden van de app ervaren met een aantal voorgeprogrammeerde scenario’s.

Play the City - Het Klimaatspel (beperkt deelnemersaantal)
10.00 - 12.30 uur
Het Klimaatspel van Play the City helpt om samen keuzes te maken in verduurzaming. Door het spel te spelen leren gebouweigenaren, bewoners en andere belanghebbenden en betrokkenen hoe een bestaand gebied klimaatneutraal kan worden. Welke mogelijkheden zijn er tegen welke kosten, en welke dilemma’s spelen er op? Misschien gaat de goedkoopste oplossing wel ten kosten van het mooie straatbeeld. Misschien biedt een parkeerruimte wel kansen voor energieopslag als we samen kiezen voor nieuwe mobiliteit. Wij geloven dat als we verduurzaming visueel en tastbaar maken, dat meer mensen vanuit verschillende perspectieven mee kunnen denken over zowel te maken keuzes als de gevolgen. Inclusieve samenwerking levert niet alleen de beste oplossingen op, het levert ook het meest duurzame resultaat.
to English version