Aanmelden online werkbijeenkomsten Prachtige productielandschappen 18 mei

In het kader van de Open Oproep Prachtige productielandschappen organiseren we twee werkbijeenkomsten op dinsdag 11 mei en dinsdag 18 mei.

Werkbijeenkomst dinsdag 18 mei
Tijd:15.30 – 17.30 uur
Op dinsdag 18 mei staan volgende thema’s centraal:
- Thema 1: voedselproductie
Welke ontwerpstrategieën kunnen worden ingezet om tot een duurzaam, circulair, toekomstbestendig en landschapsinclusief voedselsysteem te komen?
- Thema 2: cultureel erfgoed van het productielandschap
Hoe kan een duurzaam productielandschap ontwikkeld worden in synergie met regionale identiteiten en cultuurlandschappelijke waarden van het landschap?
- Thema 3: lokaal draagvlak
Hoe organiseren we participatie op lokaal en regionaal niveau om tot breed gedragen oplossingen te komen?

De bijeenkomst bestaat uit twee rondes. Per ronde zullen verschillende sprekers de thema's behandelen. Kies hieronder twee thema's die je wilt bijwonen.
to English version