Aanmelden online werkbijeenkomsten Prachtige productielandschappen 11 mei

In het kader van de Open Oproep Prachtige productielandschappen organiseren we twee werkbijeenkomsten op dinsdag 11 mei en dinsdag 18 mei. Iedere bijeenkomst bestaat uit twee rondes.

Werkbijeenkomst dinsdag 11 mei
Tijd:15.30 – 17.30 uur
Op dinsdag 11 mei staan volgende thema’s centraal:
- Thema 1: landschapsinclusieve energietransitie
Hoe kan een integrale ontwerpbenadering bijdragen aan een energietransitie, waarbij verschillende ruimtelijke opgaven in onderlinge samenhang worden ingevuld?
- Thema 2: productie, opslag en distributie van energie als systeemontwerp
Hoe creëren we ruimtelijke mogelijkheden van productie, opslag en distributie van duurzame energie met behoud van landschappelijke kwaliteit?
- Thema 3: lokaal draagvlak
Hoe organiseren we participatie op lokaal en regionaal niveau om tot breed gedragen oplossingen te komen?

De bijeenkomst bestaat uit twee rondes.
Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden voor deze bijeenkomst.
to English version