Aanmelden online lancering Wegen naar Welzijn

In het kader van de lancering van de Open Oproep Wegen naar welzijn organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op donderdag 8 december 2023 een online bijeenkomst vol inspirerende pitches en gesprekken. De bijeenkomst bestaat uit een inspiratielezing van Jeroen Bastiaanssen (PBL, co-auteur Brede Welvaart en Mobiliteit) gevolgd door twee rondes met drie parallelle sessies per ronde. Bij iedere sessie staat een specifiek thema centraal.

datum: donderdag 8 december
tijd: 15.00 – 17.00 uur
locatie: online

Thema 1. andere leefomgevingen: auto eruit?
Spreker ronde 1: FELIXX, Michiel van Driessche (Ontwerpleidraad leefkwaliteit openbare ruimte)
Spreker ronde 2: BURA urbanism, Bart Claassen (Merwede)
Hoe kunnen de strategieën en concepten die worden ontwikkeld voor een andere benadering van de mobiliteitstransitie leiden tot strategieën en concepten voor een inclusieve, duurzame, veilige, gezonde en aangename leefomgeving, die intelligente keuzes maken in de strijd om de ruimte tussen grote transitieopgaven? Of, andersom, vraagt de verbetering van de leefomgeving in onze dorpen en steden niet om radicaal andere, duurzame mobiliteitsconcepten, die primair gebaseerd zijn op nabijheid, en wat betekent dat voor de wenselijke en mogelijke vormen en netwerken van mobiliteit?

Thema 2. andere bestemmingen: hubs, maar hoe?
Spreker ronde 1: PosadMaxwan, Emile Revier (Hubs in bestaande wijken)
Spreker ronde 2: Ruimtevolk, Eva Hexspoor (Bestemming verrijkt)
Een perspectief op mobiliteit die het welzijn van mensen in brede zin centraal stelt, vraagt erom het mobiliteitssysteem ook in te zetten om nieuwe, nu te vaak afwezige, bestemmingen en vormen van ontmoetingen te organiseren. De eerste stappen (de stations in de (middel)grote steden en het ontwikkelen van ‘mobiliteitshubs’) zijn al gezet, maar een veel bredere doordenking van de mogelijkheden van de knooppunten van mobiliteit in onze leefomgeving is noodzakelijk. Hoe kunnen de plaatsen waar die netwerken een connectie aangaan met elkaar én met specifieke plaatsen en gebieden binnen het stedelijk en landelijk territorium daadwerkelijk onderdeel worden van bestaande en nieuwe sociale netwerken?

Thema 3. andere bereikbaarheid: herorganiseren (mobiliteits)stromen)
Spreker ronde 1: FABRICations, Rens Wijnakker (Ontwerpen aan stadslogistiek Spoorzone Zwolle)
Spreker ronde 2: Superuse Studios, Wessel Geysels (Cyclifiers)
Een perspectief op de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit vanuit het brede welvaartsconcept, plaatst het bereikbaarheidsvraagstuk in lijn met de mobiliteitsbehoefte van mensen. Het roept de vraag op welke duurzame vormen en netwerken van mobiliteit nodig zijn om te zorgen dat mensen, door middel van mobiliteit, maximaal kunnen participeren in de samenleving. Hoe dienen die nieuwe vormen en netwerken van mobiliteit gepositioneerd te worden op het lokale en regionale schaalniveau, ook vanuit het besef dat de verschillen, bijvoorbeeld tussen binnensteden en buitenwijken en tussen het stedelijk en het landelijk gebied, groot zijn? Hoe en waar moeten ze worden verbonden met de hogere schaalniveaus? Hoe en waar dienen ze met elkaar te worden verbonden? En hoe en waar dienen ze verbonden te worden met het aan- en omliggende, stedelijke, dorpse en/of landelijk, gebied?

Geef hieronder een thema naar keuze aan per ronde. Let op: u kunt per ronde deelnemen aan maximaal één themasessie.
to English version