Aanmelden online Q&A Innovatielabs

Heb jij ideeën over hoe de culturele en creatieve sector zich kan herstellen na de coronacrisis en zie je kansen om een nieuwe kijk op artistieke vormen of presentatiewijzen te ontwikkelen, nieuwe digitale uitingen en verdienmodellen te creëren of alternatieve vormen van ruimtegebruik binnen de anderhalvemetermaatschappij te ontwerpen?

Wil jij of jouw organisatie als onderdeel van een consortium ontwerpend onderzoek doen naar nieuwe oplossingen in een bestaande praktijkomgeving en wil je meedenken over de toekomst van de culturele en creatieve sector, geef je dan op voor de online informatiebijeenkomst Q&A Innovatielabs op donderdag 2 september.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL organiseren deze informatiebijeenkomst, namens alle rijkscultuurfondsen, met het doel om de innovatielabs ‘productdifferentiatie’, ‘digitalisering’ en ‘ruimtelijk ontwerp’ bij makers en instellingen te introduceren en hen gelegenheid te bieden om deel te nemen aan de verkenning van verschillende thema’s binnen deze drie labs.

Ook jij kan met de kwartiermakers in gesprek gaan en bijdragen aan de verkenning van de toekomst van de culturele en creatieve sector. We horen graag over jouw projecten, ideeën en ervaringen die nieuwe perspectieven kunnen bieden op de toekomst van de cultuursector en waar de open calls over zouden moeten gaan.

programma
moderator: Veerle Devreese, Cornelis Serveert

12.00-12.15 Introductie door Bart Ahsmann, directeur CLICKNL, Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Eva Roolker, projectleider innovatielabs
12.15-13.00 Toelichting door kwartiermakers Gijs Meijer, Renée van der Grinten en Michelle Provoost op de thema’s productdifferentiatie, digitalisering en ruimtelijk ontwerp
13.00-13.30
Break-out sessie 1: productdifferentiatie met Renée van der Grinten – over de wijze waarop makers en instellingen hun producties in verschillende vormen kunnen aanbieden.
Break-out sessie 2: digitalisering met Gijs Meijer – over de ontwikkeling van goed werkende platforms en digitale aanbiedingsvormen en de koppeling naar publiek en verdienmodellen.
Break-out sessie 3: ruimtelijk ontwerp met Michelle Provoost – over alternatieve ruimtes en vormen van ruimtegebruik voor de productie en presentatie van cultuur.
13.30-13.45 Samenvatting en afronding
to English version