Aanmelden online meet-ups Chronisch Gezond

In het kader van de Open Oproep Chronisch Gezond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds zijn het afgelopen jaar zes bijzondere projecten van start gegaan. Samen met hen én met andere geïnteresseerden bouwen we graag voort aan een community of practice. We organiseren daarom drie thematische en interactieve meet-ups om samen tot meer verdieping te komen.

Ondanks de uitbraak van de pandemie hebben de zes interdisciplinaire teams in interactie met mensen met (nog g)een chronische aandoening werkwijzen ontwikkeld om de doelgroep meer de regie te geven over hun dagelijks leven. In de meet-ups delen de teams van de zes projecten hun ervaringen. Ook zal een aantal experts reflecteren op de ontwikkelingen van de projecten.

We bespreken met elkaar graag de uitdagingen maar ook kansen die de teams hebben ervaren om juist in deze tijd tot nieuwe vormen van verbinding, interactie en intimiteit te komen. Welke impact heeft de pandemie hierop gehad? Welke innovatieve werkwijzen zijn ontwikkeld en hoe worden deze bestendigd? En belangrijker nog; welke volgende stappen gaan de teams zetten om de (tussen)resultaten van het ontwerpend onderzoek te verduurzamen? Wellicht heb jij nog waardevolle tips voor de teams.

Meet-up #1 Het goede gesprek met en door jongeren
Donderdag 15 april 10.00 uur -11.15 uur

'The Bumpy Road' (Reframing Studio)
‘Vitaal in gesprek' (Open Concept)

Meet-up #2 Creatief aan de slag in het alledaagse leven
Donderdag 20 mei 15.30 uur - 17.00 uur

'Spiegel Stem' (Monobanda)
'Fysiek Fabriek ' (Aurore Brard en Lotte de Haan)

Meet-up #3 Mens centraal in interactie met leefomgeving
Donderdag 10 juni 15.30 uur - 17.00 uur

'Mijn kamer 9' (Morgenmakers)
'(On)gewoon goed wonen' (Oostwest)

Wil je mee ook meedoen en mee leren? Noteer dan alvast deze data en meld je aan!
to English version