Aanmelden online werkbijeenkomst Anders werken aan wonen

In het kader van de Open Oproep Anders werken aan wonen organiseren we een werkbijeenkomst op donderdag 16 december. De bijeenkomst bestaat uit twee rondes met drie parallele sesies per ronde. Bij iedere sessie staat een specifiek thema centraal.

datum: donderdag 16 december
tijd: 15.30 – 17.00 uur
locatie: online

Thema 1. andere woningen
Spreker ronde 1: Barzilay+Ferwerda (Experimentele Woningbouw ‘68-‘80 Revisited)
Spreker ronde 2: Tim Peeters (Adaptieve Structuur)
Hoe kunnen we werken aan de fysieke verbetering en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en tegelijkertijd aan een divers en adaptief woonaanbod? Welke andere, duurzame en inclusieve, woonconcepten kunnen worden ontwikkeld die aansluiten op de woonbehoeften van nu en in de toekomst, en daarmee de doorstroom in de woningmarkt stimuleren?

Thema 2. andere wijken
Spreker ronde 1: PosadMaxwan (De Integrale Wijkaanpak)
Spreker ronde 2: Marjolein van Eig (Flexwonen)
Fysieke verbetering en verduurzaming op wijkniveau en verdichting van bestaande buurten en wijken kan niet alleen oplossingen bieden voor het woningtekort, maar ook bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid van de wijken. Welke integrale oplossingsrichtingen kunnen worden geformuleerd om bij te dragen aan de ontwikkeling van inclusieve, adaptieve en duurzame wijken, als het gaat om die enorme operatie op wijkniveau?

Thema 3. andere systemen
Spreker ronde 1: Arie Lengkeek (Operatie Wooncoöperatie)
Spreker ronde 2: Manon van Hoeckel (Het Bouwdepot)
De ontsporing van de woningmarkt in Nederland wordt in verregaande mate veroorzaakt door het primaat van de economische logica. Hoe kan dat onderliggende systeem beter worden afgestemd op de diversiteit van de verander(en)de woonbehoeften van de Nederlandse samenleving en op de noodzaak tegelijkertijd de klimaatopgave en de sociale opgaven tegemoet te treden? Welke nieuwe financiële en organisatorische modellen hebben we daarvoor nodig?

Geef hieronder een thema naar keuze aan per ronde. Let op: u kunt per ronde deelnemen aan maximaal één themasessie.
to English version