Aanmelden bijeenkomst Brabantse Oogst

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert samen met de Provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies twee activiteiten rondom de rijke Brabantse Oogst van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) en de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (VRO):

Afterlunch webinar Brabantse Oogst
dinsdag 24 januari 2023
13.00-13.30 uur
online
Maarten Tas, projectleider Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (VRO) bij het Stimuleringsfonds, verzorgt een webinar over de rol van ontwerpkracht in gebiedstransformaties. Aan de hand van een aantal Brabantse projecten deelt Maarten de lessen uit de VRO en geeft hij tips voor de dagelijkse praktijk. Het webinar vindt plaats in het kader van het Kennisprogramma Gebiedstransformaties van de Provincie Noord-Brabant.

Bijeenkomst Brabantse oogst ARO & VRO
woensdag 8 februari 2023
13.30-17.30 uur
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant
Op basis van de 33 projecten in Brabant, die in het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp en de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp lopen of hebben gelopen, gaan we in deze bijeenkomst op zoek naar de manier waarop ontwerpkracht kan bijdragen aan de grote ruimtelijke opgaven in Brabant. Aan het slot van de bijeenkomst opent de expositie ‘Brabantse Oogst ARO & VRO’.

Als je je voor deze bijeenkomst aanmeldt, moet je ook een keuze maken uit één van de vier deelsessies die onderdeel zijn van de bijeenkomst (we zullen zoveel mogelijk rekening houden met de aangegeven voorkeur):
1. Wederombouw in naoorlogse wijken
Met Daniek Reijnders (Pauwert Architectuur), Jeffrey Bolhuis (AP+E), Daryl Mulvihill (studio dmau) en JaapJan Berg (Bergplaats; moderator)
2. Stad en land verweven
Met Marco Vermeulen (Studio Marco Vermeulen), Hanneke Kijne (MORE landscape) en Maarten Tas (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; moderator)
3. Dorps bouwen
Met Gerbert Smulders (LOS stadomland), Jorrit Noordhuizen (NOHNIK) en Chris van Langen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; moderator)
4. Nieuwe perspectieven op het buitengebied
Met José Vorstermans of Marianne Verhoeven (Verhoeven | de Ruijter), Peter Hermens (Werkend Landschap) en Paul Gerretsen (moderator)
to English version